Resultaten Enquête

RESULTATEN ENQUÊTE TRILLINGEN


Afgelopen maanden heben wij een enquete gehouden onder ruim 1900 huishoudens in gemeente Gilze en Rijen. De gegevens zijn verwerkt en gepresenteert op 11 december 2018 in de Raadzaal van gemeente Gilze en Rijen. U kunt het document hieronder downloaden.

 

 

 

 

Rapport Enquete Rijen Trilt

 

Wonen langs het spoor

Welke effecten ervaren bewoners van trillingen door treinen in Gilze en Rijen

December2018

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op onze site te achterhalen. Hoewel wij zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het zo zijn dat een bezoeker meent dat publicatie in strijd is met zijn intellectuele eigendomsrechten. Als u ons daarvan op de hoogte stelt, zullen wij uw materiaal van de site verwijderen. Email naar rijentrilt@gmail.com

Copyright @ 2018 RijenTrilt.nl All Rights Reserved