Publicaties

Trillingsonderzoek Brabantroute

 

Movares - Onderzoek naar trillingsklachten

 

30 november 2018


ProRail Presentatie Brabantroute

 

Onderzoek naar andere oplossingen op korte termijn

 

December 2018

Movares Presentatie Brabantroute

 

Resultaten trillingsmetingen Brabantroute

 

10 December 2018

Rapportage enquete trillingen

 

Wonen langs het spoor - Welke effecten ervaren bewoners van trillingen door treinen in Gilze en Rijen

 

December 2018

Inspreeknotities 10 september 2018

 

Inspreekrecht: Zienswijzen raadsvoorstel het stellen van een voorkeursalternatief voor de

ontwikkeling van de spoorzone Gilze-Rijen

10 September 2018

Kort zienswijze bewoners spoorzone

 

Zienswijzen raadsvoorstel het stellen van een voorkeursalternatief voor de

ontwikkeling van de spoorzone Gilze-Rijen

9 Juli 2018

Raadvoorstel

Voorstel tot: het plaatsen van een voorkeursalternatief voor de ontwikkeling van de spoorzone

Gilze-Rijen

9 Juli 2018

memo

 

Vragen PvdA en D66 inzake raadsvoorstel voorkeurvariant spoorzone

 

28 Juni 2018

BRO Effectenstudie Spoorveilgheid

 

Effectenstudie in het kader van verbetering spoorveiligheid Rijen

 

28 Maart 2018

Rapport Verdiepte Ligging Movares

 

Verkenning spoorproblematiek Gilze en Rijen

 

18 Maart 2009

Spoorzone Gilze-Rijen

 

Nota Voorkeursalternatief

 

31 Mei 2018

Stedenbouwkundige uitwerking

 

De Zwarte Hond stedenbouwkundige analyseren onderdoorgang

 

21 Februari 2018

LVO Integrale Probleemanalyse

 

Integrale probleemanalyse Rijen - Stationsstraat / Julianastraat

 

8 Juni 2017

Toekomstvisie Spoorzone Rijen

 

Station Rijen Centraal

 

5 December 2013

Uitvoeringsstrategie Spoorzone Rijen

 

Stec Groep aan de gemeente Gilze en Rijen

 

Maart 2015

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op onze site te achterhalen. Hoewel wij zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het zo zijn dat een bezoeker meent dat publicatie in strijd is met zijn intellectuele eigendomsrechten. Als u ons daarvan op de hoogte stelt, zullen wij uw materiaal van de site verwijderen. Email naar rijentrilt@gmail.com

Copyright @ 2018 RijenTrilt.nl All Rights Reserved