Verbeterpunten

VERBETERPUNTEN


 

 

Er zijn vier (4) categorien die de trillingen kunnen reduceren:

 

1. Maatregelen aan het rijdend materieel

 • Differensiërend rijden
 • Onderhoud materieel

 

2. Maatregelen aan de baan

 • Ballastmatten
 • Afveren rails met railklemmen op beton plaat
 • Plaatbaan
 • Zwevende Matbaan
 • Beton plaat onder ballastbed met ballastmat
 • Beton plaat onder ballastbed met isolatiemateriaal onder doorliggers
 • Zettingsvrije plaat
 • Ladderbaan
 • Onder Sleeper Pads
 • Wide Sleeper Track
 • Geogrid
 • Wissel verplaatsen
 • Verbetering toegang kunstwerk in het kader van reductie trillingshinder
 • Rails voor onderhoud
 • Spoor voegloos maken
 • Shimlift

 

3. Maatregelen in de overdracht

 • OTC betonscherm in bodem
 • OTC Polystyreen scherm in bodem bij woning
 • Trillingscherm L-wand in talud
 • OTC openen sleuf in bodem
 • OTC open sleuf met keerwanden
 • Steiler maken spoortalud
 • Spoorsloot / waterpartij

 

4. Maatregelen bij de ontvanger

 • Verstijven vloeren en wanden (bestaande woningen)
 • Trillingsisolatie fundering
 • Tillingsscherm in bodem

DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij hebben onze uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het materiaal op onze site te achterhalen. Hoewel wij zorgvuldig te werk zijn gegaan, kan het zo zijn dat een bezoeker meent dat publicatie in strijd is met zijn intellectuele eigendomsrechten. Als u ons daarvan op de hoogte stelt, zullen wij uw materiaal van de site verwijderen. Email naar rijentrilt@gmail.com

Copyright @ 2018 RijenTrilt.nl All Rights Reserved